DỊCH VỤ HÀNG HẢI

01
tháng 01

Cảng Cần Thơ cung cấp các dịch vụ đa dạng đến Quý chủ tàu, đại lý và quý khách hàng:

   - Lai dắt tàu biển ra vào cảng;

   - Hỗ trợ cứu hộ tàu biển và phương tiện thủy;

   - Kiểm đếm hàng hóa trên tàu;

   - Dịch vụ môi giới hàng hải;

   - Cung ứng tàu biển;

   - Vệ sinh tàu biển;

   - Gom vét hàng hóa trên tàu biển.