Phương tiện thiết bị

Phương tiện thiết bị

STT

     TÊN THIẾT BỊ

     SỐ LƯỢNG

     TRỌNG TẢI LÀM VIỆC

     GHI CHÚ

1

Cẩu chân đế ray điện

           3

          05 tấn – 40 tấn

 

2

Cẩu bờ bánh xích

          12

        25 Tấn → 80 tấn

 

3

Cẩu bờ bánh lốp

          05

       25 Tấn → 80 Tấn

 

4

Xe đầu kéo

          09

               30 Tấn

 

5

Xe ben

          10

              15 Tấn

 

6

Xe nâng

          14

       2,5 Tấn → 15 Tấn

 

7

Xe chụp container

          04

       15 Tấn → 45 Tấn

 

8

Xe ủi

          04

               D2,D3

 

9

Xe xúc

          08

        04 tấn – 6,5 tấn

 

10

Tàu kéo

          02

     500 CV → 1500 CV

 

11

Sà lan bon ton

          06

     300 Tấn → 800 Tấn

 

12

Tàu hút bùn

          01

            1200m3/h

 

13

Cân điện tử

          03

        10 tấn – 80 tấn

 

14

Xe tự nâng hạ

          01

               42 tấn

 

15 Băng tải           14         4 mét - 16 mét