18
tháng 12
TIN NỔI BẬT
Thông báo chào hàng cạnh tranh mua sắm hệ thống máy chủ server của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

Dự án đầu tư hệ thống máy chủ server

Thông báo chào hàng cạnh tranh mua sắm hệ thống máy chủ server của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ

- Tên dự án: Đầu tư hệ thống máy chủ server

- Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống máy chủ và tường lửa

Chi tiết thư mời đính kèm: Thư mời chào hàng cạnh tranh mua sắm hệ thống máy chủ server