Video Clip
  Video giới thiệu về Công ty Cổ Phần Cảng Cần Thơ
  Hỗ trợ 24/07
  Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn hỗ trợ cho bạn
  0947 46 12 13
  Tiện ích
  Mời bạn tham khảo một số tiện ích cần thiết
  Liên kết website
  Giới thiệu một số website hay để tham khảo
  .
  Thống kê truy cập
  Theo dõi lượng truy cập vào trang web
  17472
  Luồng Định An-Cần Thơ

  Thông tin kỹ thuật:

  Tên luồng

  Thông số luồng thiết kế

  Bán kính cong nhỏ nhất

  Số báo hiệu 

  Dài (km)

  Rộng (m)

  Độ sâu (m)


  Phao 

  Tiêu

   Luồng Định An – Cần Thơ

   

   

   

  118 

   0

  - Đoạn cửa Định An (Từ P “0” – P “14”)

  15.9

  100

  -4.0

  850  - Phao “14” – Bến cảng Cần Thơ

  130.1

  200

  Tự nhiên

  1000  - Bến cảng Cần Thơ – Vàm Rạch Ô Môn

  11.6

  100

  Tự nhiên
  Hệ thống báo hiệu

  Tên BH

  Hệ tọa độ VN2000

  Tác dụng

  Đặc tính AS

  Vĩ độ

  Kinh độ

     

  Phao U

  09 o 26 ’11”5 N

  106o 27 ’55 ”0 E

  Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 5s

  Phao số 0

  09 o 28 ’49”4 N

  106o 30 ’31 ”0 E

  Báo hiệu vùng nước an toàn Ánh sáng trắng, chớp mã mooc chữ A, chu kỳ 6s

  Phao số 1

  09 o 28 ’32”3 N

  106o 29 ’52 ”0 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 2

  09 o 28 ’24”9 N

  106o 29 ’52 ”0 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 3

  09 o 28 ’12”2 N

  106o 29 ’19 ”2 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 4

  09 o 28 ’06”5 N

  106o 29 ’22 ”4 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 5

  09 o 27 ’39”2 N

  106o 28 ’15 ”7 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 5A

  09 o 27 ’19”3 N

  106o 27 ’07 ”3 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 6

  09 o 27 ’47”5 N

  106o 28 ’46 ”9 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 6A

  09 o 27 ’27”9 N

  106o 28 ’11 ”8 E

  Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải . Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

  Phao số 7

  09 o 27 ’17”0 N

  106o 26 ’10 ”7 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 8

  09 o 27 ’08”8 N

  106o 27 ’00 ”5 E

  Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải. Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

  Phao số 9

  09 o 27 ’28”9 N

  106o 25 ’23 ”2 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 10

  09 o 27 ’08”8 N

  106o 26 ’01 ”2 E

  Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

  Phao số 11

  09 o 27 ’44”8 N

  106o 24 ’43 ”1 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 12

  09 o 27 ’34”1 N

  106o 24 ’43 ”6 E

  Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

  Phao số 14

  09 o 28 ’25”6 N

  106o 23 ’56 ”2 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 14A

  09 o 29 ’02”5 N

  106o 23 ’22 ”9 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 13

  09o 28 ’29”9 N

  106o 24 ’01 ”0 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 13A

  09o 29 ’06”9 N

  106o 23 ’27 ”8 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 16

  09o 29 ’42”2 N

  106o 22 ’43 ”1 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 18

  09o 30 ’20”2 N

  106o 22 ’10 ”0 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s .

  Phao số 15

  09o 31 ’16”4 N

  106o 21 ’34 ”2 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 20

  09o 31 ’10”2 N

  106o 21 ’26 ”2 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s .

  Phao số 22

  09o 31 ’51”9 N

  106o 20 ’49 ”2 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 17

  09o 32 ’46”3 N

  106o 20 ’9 ”2 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 24

  09o 32 ’39”8 N

  106o 20 ’02 ”1 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s .

  Phao số 26

  09o 33 ’23”8 N

  106o 19 ’16 ”4 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 28

  09o 34 ’02”6 N

  106o 18 ’35 ”2 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 19

  09o 34 ’11”0 N

  106o 18 ’42 ”1 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 30

  09o 34 ’54”4 N

  106o 17 ’41 ”0 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 21

  09o 35 ’02”3 N

  106o 17 ’58 ”53 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 32

  09o 35 ’40”9 N

  106o 16 ’14 ”7 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 23

  09o 35 ’49”6 N

  106o 16 ’19 ”2 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 34

  09o 36 ’34”3 N

  106o 14 ’34 ”3 E

  Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

  Phao số 25

  09o 36 ’45”8 N

  106o 14 ’39 ”7 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 36

  09o 37 ’26”9 N

  106o 13 ’38 ”6 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 27

  09o 37 ’34”0 N

  106o 13 ’45 ”1 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 38

  09o 38 ’18”7 N

  106o 12 ’45 ”5 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 29

  09o 38 ’25”6 N

  106o 12 ’52 ”7 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 40

  09o 39 ’13”7 N

  106o 11 ’49 ”4 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 31

  09o 39 ’20”5 N

  106o 11 ’56 ”3 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 42

  09o 40 ’00”3 N

  106o 11 ’02 ”4 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 33

  09o 40 ’07”3 N

  106o 11 ’09 ”1 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 44

  09o 40’55”7 N

  106 o 10’01”2 E

  Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

  Phao số 35

  09o 41’05”3 N

  106 o 10’10”4 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 46

  09o 41’54”9 N

  106 o 09’21”6 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 37

  09o 42’00”4 N

  106 o 09’29”8 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 48

  09o 42’50”6 N

  106 o 08’41”6 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 39

  09o 42’56”4 N

  106 o 08’49 ”8 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 50

  09o 43’30”3 N

  106 o 08’11”9 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 52

  09o 44’23”7 N

  106 o 07’24 ”5 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 41

  09o 44’33”3 N

  106 o 07’32 ”2 E

  Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

  Phao số 43

  09o 45’29”3 N

  106 o 06’22 ”6 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 54

  09o 45’23”3 N

  106 o 17’18 ”4 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 56

  09o 46’21”6 N

  106 o 04’52 ”5 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 45

  09o 46’29”4 N

  106 o 04’58 ”7 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 58

  09o 47’22”1 N

  106o 03’36 ”5 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 47

  09o 47’29”9 N

  106 o 03’42 ”6 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 60

  09o 48’05”4 N

  106o 02’41 ”4 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng. Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 49

  09o 48’15”2 N

  106 o 02’51”4 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 51

  09o 49’14”5 N

  106 o 01’49 ”9 E

  Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

  Phao số 62

  09o 49’11”8 N

  106o 01’07 ”9 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 53

  09o 49’25”8 N

  106 o 01’04”3 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 64

  09o 50’06”5 N

  105o 59’50 ”6 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 55

  09o 50’13”0 N

  105o 59’5 ”6 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 66

  09o 50’56”8 N

  105o 58’59 ”9 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 57

  09o 51’03”8 N

  105o 59’07 ”1 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 68

  09o 51’50”2 N

  105o 58’06 ”1 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 59

  09o 51’56”9 N

  105o 58’13 ”5 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 70

  09o 52’44”7 N

  105o 57’10 ”9 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 61

  09o 52’51”2 N

  105o 57’18 ”2 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 72

  09o 53’41”7 N

  105o 56’14 ”0 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 63

  09o 53’49”0 N

  105o 56’20 ”9 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 107

  09o 54’34”4 N

  105o 55’20 ”3 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 65

  09o 54’41”2 N

  105o 55’27 ”5 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 76

  09o 55’29”4 N

  105o 54’24 ”3 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 67

  09o 55’36”4 N

  105o 54’31 ”4 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 78

  09o 56’17”2 N

  105o 53’31 ”9 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 69

   09o 56’25”0 N

  105o 53 ’38 ”2 E

  Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

  Phao số 80

  09o 57’07”9 N

  105o 52 ’28 ”4 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 71

  09o 57’15”8 N

  105o 52 ’34 ”8 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 82

  09o 57’58”5 N

  105o 51 ’23 ”0 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 73

  09o 58’06”5 N

  105o 51 ’28 ”8 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 84

  09o 58’41”6 N

  105o 50 ’28 ”8 E

  Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

  Phao số 75

  09o 58’57”1 N

  105o 50 ’41 ”8 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 86

  10o 04’19”4 N

  105o 46 ’48 ”2 E

  Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

  Phao số 77

  10o 00’04”6 N

  105o 49 ’46 ”3 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 88

  10o 01’04”2 N

  105o 49 ’06 ”5 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 79

  10o 01’08”7 N

  105o 49 ’16 ”1 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 92

  10o 03’00”2 N

  105o 47 ’49 ”0 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 83

  10o 03’49”9 N

  105o 47 ’20 ”2 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 85

  10o 04  ’19”4 N

  105o 46 ’48 ”2 E

  Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

  Phao số 90A

  10 o02 ’11”1 N

  105o 48 ’31 ”2 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 94

  10o 03’43”4 N

  105o 47 ’12 ”8 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 87

  10o 04’32”7 N

  105o 45 ’58 ”9 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 96

  10o 04’24”5 N

  105o 45 ’55 ”9 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 89

  10o 04’52”5 N

  105o 44 ’58 ”9 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 98

  10 o 04 ’43”4 N

  105o 44 ’54 ”3 E

  Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

  Phao số 91

  10o 05’26”3 N

  105o 45 ’17 ”6 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 100

  10 o 05 ’14”4 N

  105o 45 ’08 ”0 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 93

  10o  05’38”2 N

  105o 44 ’45 ”5 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 102

  10 o 06 ’03”3 N

  105o 43 ’49 ”7 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

  Phao số 81

  10o 02 ’07”1 N

  105o 48 ’47 ”1 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 81A

  10 o 02 ’17”3 N

  105o 48 ’39 ”5 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 90

  10 o 02 ’01”0 N

  105o 48 ’39 ”5 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao CT1

  10o 01 ’37”1 N

  105o 48 ’04 ”7 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao CT3

  10o 01 ’41”7 N

  105o 48 ’01 ”0 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao CT2

  10o 01 ’35”6 N

  105o 48 ’03 ”5 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao CT4

  10o 01 ’40”2 N

  105o 47 ’59 ”6 E

  Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 95

  10 o 06 ’10”1 N

  105o 43 ’55 ”4 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 97

  10 o 06 ’51”2 N

  105o 43 ’43 ”9 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 99

  10 o 07 ’14”8 N

  105o 42 ’40 ”6 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 101

  10 o 07 ’36”3 N

  105o 42 ’00 ”2 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 103

  10 o 08 ’02”7 N

  105o 41 ’14 ”6 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 105

  10 o 08 ’28”1 N

  105o 40 ’33 ”3 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 107

  10 o 08 ’51”5 N

  105o 39 ’55 ”9 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

  Phao số 109

  10 o 09 ’15”6 N

  105o 39 ’28 ”6 E

  Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3
  http://www.vms-south.vn
  Công ty Cổ Phần Cảng Cần Thơ
  Địa chỉ: 2 KV Phú Thắng, P. Tân Phú, Q. Cái Răng TP.Cần Thơ
  Điện thoại: +84 292 651 6483 | Fax: +84 2923 91 7395
  Email:canthoport.info@gmail.com
  Bản quyền © 2015 bởi CanThoPort.Com.Vn
  Độ phân giải tốt nhất: 1280x1024
  Thiết kế bởi Cảng Cần Thơ