cầu bến

Cầu Bến

Cảng Cần Thơ hiện đang khai thác 02 bến cảng biển tổng hợp quốc gia là Cảng Cái Cui và Cảng Hoàng Diệu với tổng chiều dài cầu cảng 929 m, có khả năng tiếp nhận tàu 20.000DWT; 01 cảng sông Sóc Trăng với tổng chiều dài cầu cảng: 200m, có khả năng tiếp nhận sà lan 1.000DWT và 02 bến phao tại Vàm Cái Sắn, Cần Thơ có khả năng tiếp nhận tàu biển 15.000DWT.

Bến Cảng Cái Cui:

 

 

Bến Cảng Hoàng Diệu:

 

 

 

 

Bến Cảng Sóc Trăng :

Tổng chiều dài cầu cảng: 200m.

Khả năng tiếp nhận sà lan: 1.000 DWT