About
Về chúng tôi
02
lịch sử hình thành
Cơ cấu tổ chức
Với nguồn nhân lực dồi dào, trình độ chuyên môn cao và không ngừng phát triển.
01
02
Nhiệm vụ và mục tiêu
Phát triển bền vững như cảng biển chiến lược quốc gia tại vùng đồng bằng sông Cửu Long; trở thành nhà cung cấp dịch vụ cảng biển, logistics tốt nhất vùng hạ lưu sông Mekong và là đối tác thành công của khách hàng.
03
Kế hoạch phát triển
Cảng không ngừng cải tiền, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ.
Năng lực khai thác
Với hệ thống Cầu cảng, kho, bãi rộng lớn, trang thiết bị hiện đại. Cảng Cần Thơ sẵn sàng tiếp nhận đa dịch vụ, mang tới sự trãi nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.
04